Onderwijsadvies


Onderwijsadvies aan basisscholen

Op dit moment ben ik bezig met de Delta tussenvoorziening voor het Samenwerkingsverband Roosendaal. Hiervoor heb ik Explora opgezet, een initiatief vanuit het bestuur PCPO Midden Brabant. Op deze parttime hoogbegaafdenschool zit een kleine groep leerlingen, is er veel extra voorbereidingstijd voor de leerkrachten, is er een prachtig ingericht lokaal en een geweldige boekenkast; een lerarendroom wordt hier werkelijkheid. We zijn, en dat hoop ik met heel mijn hart, bezig het onderwijs van de toekomst te realiseren. 

Voor deze stichting heb ik op vier locaties plusklassen en HB-beleid opgezet en ondersteun ik de intern begeleiders en leerkrachten bij de zorg rond hoogbegaafde (zorg) leerlingen.  

Daarvoor heb ik een huiswerk- en bijlesinstituut opgericht in Oegstgeest wat ik verkocht heb aan After’s Cool. Ook heb ik acht jaar voor de klas gestaan en voor diverse scholen gewerkt, onder meer als cultuurcoördinator en als hoogbegaafdenspecialist.  

Ik vind het geweldig om teams te inspireren en enthousiasmeren op het gebied van mijn expertise, hoogbegaafdheid, maar ik ben ook beschikbaar voor interimklussen op het gebied leidinggeven.


Van de Waart Begeleiding:
info@vandewaartbegeleiding.nl
 | 0642111633