Begeleiding


Huiswerkbegeleiding

We werken heel kleinschalig, ongeveer 1 begeleider per drie leerlingen. We hebben een team van begeleiders met verschillende vakkennis die de leerlingen leren kennen en ondersteunen met het plannen. Alle toetsen worden in één grote agenda opgeschreven en we overhoren en controleren het huiswerk. Dit gebeurt natuurlijk in een goede sfeer. Lees meer over huiswerkbegeleiding.


Begeleiding basisschoolleerlingen

We ondersteunen basisschoolleerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik ben een ervaren leerkracht en heb veel ervaring met kinderen met dyslexie en ADHD. Daarnaast hebben wij een team van remedial teachers met diverse expertises.  We ondersteunen bij alle vakken van de basisschool zoals spelling, rekenen, begrijpend lezen of technisch lezen. Ook geven we Citotraining in kleine groepjes en ouderadviezen. Daarnaast hebben wij diverse experts in huis waar wij naar doorverwijzen. Lees meer over begeleiding basisschoolleerlingen.


Expats

Are you back in the Netherlands or new in the Netherlands? We can assist you on a lot of topics around the schools in our country. We know how the system works and can advise you about waiting lists and all the other school related items. Of course we can also tutor your child if he or she is behind in class. Read more about expats.


Van de Waart Begeleiding:
info@vandewaartbegeleiding.nl
 | 0642111633