Basisschool


Begeleiding basisschoolleerlingen

Als het niet lekker loopt op de basisschool is het verstandig om tijdig in te grijpen. Soms kunnen een paar bijlessen genoeg zijn om weer aan te haken, soms is structurele begeleiding noodzakelijk. Ik overleg altijd intensief met ouders en school over de beste aanpak.

In het Cito groepje werken we aan de voorbereiding voor de entreetoets of Cito eindtoets. Hierbij herhalen we alle belangrijke onderdelen die aan bod komen zoals werkwoordspelling, begrijpend lezen en de onderdelen van rekenen die belangrijk zijn.Van de Waart Begeleiding:
info@vandewaartbegeleiding.nl
 | 0642111633